JW/A realise individual and sustainable solutions to a wide range of programmes and scales

The enjoyment of the sensuality of space and material, as well as intelligent use of up to date technology and responsable use of existing resources are the focus of our work

JW/A:s projects are inspired by and tailored to the unique character of every specific site, brief and client. Architecture is ultimately a process of dialogue so it is natural to involve selected expertise and consultants in every stage of the design process

JW/A has 20 years experience of creating high profile architecture in Sweden and abroad. Unique competence in creating and running prestigious projects with special focus on public buildings and private housing with high architectural requirements. Documented experience in managing the entire building process, from the first sketches to monitoring the construction site

All enquiries are welcome

JW/A skapar unika arkitektoniska lösningar för ett brett spektrum av uppgifter och skalor

Kärlek till rummets och materialens kvalitéer, såväl som intelligent användning av modern teknik samt ansvarsfullt nyttjande av befintliga resurser står i fokus för arbetet

JW/A inspireras av platsens och uppgiftens förutsättningar så att den föreslagna lösningen skräddarsys för varje enskilt projekt. Arkitektur är en process där många olika krav skall förenas i en lösning. Därför är det naturligt att under hela designprocessen samarbeta med utvalda experter och konsulter.

JW/A har 20 års erfarenhet av att skapa arkitektur med hög profil i både Sverige och Europa. Unik kompetens att skapa och driva prestigefyllda projekt med speciellt fokus på offentliga byggnader och bostäder med högt ställda arkitektoniska krav. Dokumenterad vana av att hantera byggprocessens alla moment, från de första skisserna till uppföljning av arbetet på byggplatsen

Hör av er så berättar vi mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

JW/A – JOHAN WEGBRANT ARKITEKTUR

Teknologgatan 6
S-411 32 Göteborg
+46 (0) 709 79 19 01
hej(at)wegbrant.se